Salutogenese, gezondheid van kinderen

Een cursusdag voor opvoeders, zorgprofessionals en leerkrachten speciaal gericht op de gezondheid van kinderen.

Overgewicht, allergieën, eczeem, astma, depressie en auto-immuunziekten komen steeds vaker voor, en op steeds jongere leeftijd. Ook kinderen krijgen soms al vroeg met chronische aandoeningen te maken.

Kun je daar als opvoeder of leerkracht invloed op hebben? Kun je voorkómen dat een chronische ziekte ontstaat of kun je ervoor zorgen dat de klachten verminderen of verdwijnen, bijvoorbeeld door de leefstijl aan te passen?

Kun je daar zélf een rol in spelen, zodat je je minder afhankelijk hoeft te voelen van artsen en medicatie?

Tijdens de ééndaagse cursus “Salutogenese, gezondheid van kinderen” gaan we dieper in op de werking van het stress-systeem en het afweersysteem bij kinderen. Hoe beïnvloedt voeding chronische klachten? Kun je beweging inzetten bij herstel? En hoe kun je er voor zorgen dat de strategieën waar het lichaam over beschikt om fysieke en mentale problemen op te lossen, optimaal hun functie kunnen uitoefenen?

Naast het verstrekken van beknopte informatie over de werking van het lichaam, is het mijn intentie je naar huis te laten gaan met een hoofd vol inspiraties om direct zelf met de kinderen mee aan de slag te gaan!

Zou u deze cursusdag willen organiseren op uw kinderdagverblijf of school?
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@cursussalutogenese.nl